Projektledning · Webbstrategi · Webbutveckling

“Varför” är det nya svarta

Idag var jag på ett seminarium där flera av talarna betonade vikten av “varför”. Dagens ämne rörde digital transformation, men ”varför” kan appliceras i alla typer av projekt och förändringsarbete.

Det finns i och för sig tillfällen då det kan bli för mycket ”varför”, vilket alla föräldrar säkert känner igen sig i:

”Varför” är grunden till förändringsarbete

Nyttan av att fråga sig själv ”varför” när det gäller digitala projekt och digital strategi är något som jag tjatat om ett flertal gånger. T ex i inlägget ”Därför ska du ha en strategi”. Jag tror därför inte att det kommer som en nyhet att

  • det måste finnas en digital strategi
  • det måste finnas ett tydligt ”varför?”

Trots detta kastar vi oss ofta direkt på lösningen, utan att motivera (eller fundera på) ”varför”. Nästan dagligen möts jag av frågor om lösningar, funktioner och teknik. Inte ett ”varför” så långt ögat når.

Redan 2009 skrev jag för övrigt inlägget ”Varför så få ”varför” i webbprojekt och vad ska kunden göra på din sajt?”. Min strävan att få fler att fråga sig ”varför” är alltså inget nytt. 🙂

Processer först, sen lösningar

Why? What? How?

…är den optimala ordningsföljden för förändringar. Att gå direkt på ”how?” utan att gå via ”why?” och ”what?” är en säker väg till misslyckande.

WHY?

Utveckling och förändringarnas moder – ”varför?”. Gör ingenting rent praktiskt förrän det finns ett tydligt definierat ”varför”.

WHAT?

I näste steg gäller det att ta reda på vad som behöver ändras. Prioritera förändringarna och definiera de olika steg som behöver tas. Se även över existerande processer och hur de påverkas av de föreslagna förändringarna. Det går inte att genomföra förändringar som inte har stöd i de interna processerna.

Rent praktiskt kan det t ex handla om förslag kring nya kommunikationsvägar som kräver organisatoriska förändringar för att uppnå maximal effekt. Om inte organisationen kan/får förändras riskerar förändringen att helt gå i stöpet.

HOW?

Slutligen handlar det om hur själva genomförandet ska gå till. Det finns två olika tillvägagångssätt:

  • BIG BANG!
  • Stegvis förändring

Som jag skrivit om gällande webbförvaltning är det bättre att göra mindre, stegvisa förändringar, än att driva gigantiska projekt över längre tid.

Genom att göra mindre förändringar är det möjligt att gradvis utveckla och förbättra, analysera och mäta, förfina och justera. Det innebär dessutom ett betydligt flexiblare angreppssätt jämfört med att satsa på stora förändringar i form av en BIG BANG. Risken är dessutom att förutsättningarna förändras under resans gång…

Slutord

Det finns åtskilliga exempel på vad som händer utan ”varför” i projekt som ska leda fram till ett jättesystem. Nu senast kan t ex statens arbete kring e-legitimation lyftas fram som ett avskräckande exempel. (Varför inte använda existerande lösningar i form av BankID eller Mobilt BankID?)

Fråga alltid varför – och jobba iterativt. Det är ingen garanti för att lyckas, men det minimerar risken för att misslyckas.

Kommentera gärna, tack!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s