Sociala medier · Web management · Webbstrategi

Bemanna den digitala strategin

Att ha en digital strategi är ett måste – den saken har vi konstaterat. Komponenterna i en digital strategi är inte heller några direkta konstigheter.

Redan 2009 definierade jag vad som kan ingå i en strategi:

  • Nulägesanalys
  • SWOT
  • Mål
  • Innehåll/funktionalitet
  • Målgrupper
  • Organisation

Det läggs ofta stort fokus på mål och målgrupper, tätt följt av design och funktionalitet. Webbplatsen ska vara snygg, funktionell och tillgodose målgruppens behov.

Strategier för sociala medier är mer fokuserade på kanalval, i kombination med målgruppsanpassningar, budskap och typ av inlägg.

Organisation – bemanning

Det område i den digitala strategin som ofta kommer i sista hand – dvs om den inte glöms bort helt – är organisationen:

Vem ska göra det som ska göras?

Vem gör vad?

Hur genomarbetad strategin än må vara så betyder den ingenting om det inte finns individer som kan se till att den blir verklighet.

En eller flera personer som tar fram text och bild, bygger webbsidor, skapar kampanjer, följer upp analyser, besvarar kommentarer på inlägg i sociala medier – som helt enkelt driver förvaltningsarbetet framåt…

För snart ett år sedan skrev jag detta om organisationsfrågan, när det gäller förvaltningsarbete:

Redan under förstudien bör du definiera organisationen som ska arbeta med den nya webbplatsen. Fortsätt inte ”som vanligt”. Definiera roller och ansvar. Se till att dela upp arbetet på både strategisk,taktisk och operativ nivå. En och samma person kan inte göra allt, som jag tidigare konstaterat.

Slarv, slentrian eller snålhet?

Tyvärr ”glöms” bemanningsfrågan ofta bort. Samma person/grupp som tidigare arbetet med digitala kanaler kan få ytterligare arbetsuppgifter, men inte nödvändigtvis ökat ansvar eller beslutsmandat.

Problemet med det förhållningssättet är att strategin inte kan drivas igenom, med följden att förvaltningsarbetet kommer halta. Det går inte att göra 125% med samma organisation som tidigare. Resurserna räcker helt enkelt inte till.

Koka soppa på en spik

Inte nog med att det kommer skapa problem kring prioriteringar av projekt och innehållsarbete – det innebär stress och otrivsel för arbetsgruppen.

Rekrytera en, eller alla?

I ett läge där det kanske skulle behövas en extra person, är det viktigt att veta vad den kostnaden ska ställas mot.

Att rekrytera en ”extra” är t ex mindre kostsamt än om du måste rekrytera en helt ny arbetsgrupp. Kan vara värt att ha det i bakhuvudet i diskussioner kring bemanning av digitala roller.

Dessutom innebär en total nyrekrytering ett stopp i pågående projekt/arbete, eftersom kunskapen om det som ska göras/görs försvinner. Det medför såväl direkta som indirekta kostnader.

Har du råd att inte tänka på bemanningen i den digitala strategin?

Tillägg: digitala ambassadörer och digitalt fokus

Jag fick in två kloka kommentarer på LinkedIn i gruppen Webbstrategi & sociala medier, angående bemanningen i samband med digitala strategier:

Detta brukar falla tillbaka på hur viktiga man tycker de egna digitala kanalerna är. För de flesta chefer och kommunikatörer är annat viktigare, som press och sociala medier. Jag tror det viktigaste är att utöka skaran som är besjälade av missionen att utveckla grymma digitala kanaler. (Pontus Vinderos)

Min erfarenhet är tyvärr att de digitala kanalerna (inkl sociala medier) är något som sägs prioriteras, men som helst inte ska ta tid eller pengar från andra aktiviteter. Däremot: Ju fler som brinner för de digitala kanalerna, desto bättre – digitala ambassadörer. Det behöver inte vara de som, i sin roll, arbetar med digitala kanaler, utan kan likväl vara andra inom organisationen. Huvudsaken är att det ser möjligheterna inom det digitala området.

…många chefer och kommunikatörer har fokus på annat än digitala kanaler, men vill gärna lyfta en aspekt på bemanning – att de också har ett fokus på kanaler. Utifrån detta fokus skapas silos med såväl resurser som innehåll. Detta leder ofta till ineffektiv innehållsproduktion och bristande innehållskvalitet. (Pontus Staunstrup)

Arbetet och utvecklingen av digitala kanaler kan inte drivas helt från en digital avdelning, kommunikations- eller marknadsavdelning. För att undvika silos är det viktigt att digitalt fokus genomsyrar hela verksamheten. Det är lika viktigt i såväl den stora som lilla organisationen.

En reaktion till “Bemanna den digitala strategin

Kommentera gärna, tack!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s