Google · Juridik · Sociala medier

Bristande kunskap om upphovsrätt

Idag skriver DN om ett tillslag som kopplas till Pirate Bay. Och IDG tar upp HD-domen angående fildelning som kom idag. Det är främst den här typen av fall som diskuteras när det gäller upphovsrättsfrågor. Stora, omfattande utredningar och aktioner mot storkonsumenter. Trots att det troligen är betydligt vanligare med ”många bäckar små”…

En sökning på ”ladda ner musik och film” på Google ger t ex väldigt många träffar:

Google: Exempel på sökning

Inga problem att hitta en källa att ladda ner från. Nästan för enkelt.

”Googla bilder”

Redan 2012 skrev jag ett inlägg om upphovsrätt och hur tjänster som t ex Pinterest rör sig lite i en gråzon som kan vara svår att få ett grepp om. Med olika typer av onlinetjänster är det idag lätt att – såväl medvetet som omedvetet – vara inne i gränslandet kring upphovsrätt.

Musik och film är inte det enda som laddas ner. Bilder är troligen det som ”lånas” oftast. Alltför ofta har jag mött en stor okunskap kring varför det inte är tillåtet att söka upp en bild på Google och sedan använda den i olika sammanhang. Både inom offentliga sektorn och i näringslivet finns det en tro att det är okej att ”låna” en bild som är ”fin” och passar in i ett avsett sammanhang. T ex som illustration.

PRV:s blogg finns ett inlägg som beskriver just detta ”lånande” och vad det faktiskt innebär – upphovsrättsbrott:

Kortfattat betyder det att blogginnehavaren gjort sig skyldig till intrång i någon annans immateriella tillgång. Något att tänka på alltså.

PRV har även en bra beskrivning av vad upphovsrätt innebär.

Upphovsrätt – vad innebär det?

Wikipedias beskrivning av upphovsrätt:

”…den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.”

Den juridiska texten är något mer omfattande – Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk:

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är
1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

Lagen är således tämligen tydlig. Upphovsrätten omfattar allt det som vanligtvis laddas ner olovligen.

Trots att jag är för öppenhet och tillgänglighet tycker jag att det är viktigt att följa upphovsrätten. Framförallt eftersom jag själv inte vill att mina ”alster” ska spridas, utan mitt godkännande. Känns därmed som en självklarhet för mig att inte ladda ner otillåtet material – det är ju någon annan som skapat det.

Det är mitt val. Vilket är ditt?

One thought on “Bristande kunskap om upphovsrätt

Kommentera gärna, tack!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s