Användbarhet · Content Management System (CMS) · Digital marknadsföring · SEO · Sociala medier · Webbanalys · Webbkommunikation · Webbstrategi

Kommentarer till 2014 års trendrapport från Web Service Award

Varje år är det lika spännande att ta del av den trendundersökning som Web Service Award presenterar. Till skillnad från det tyckande, troende och hoppandes som många med strategiska förhoppningar ägnar sig är detta en sammanställning från ”verkligheten”. Om än en verklighet som avspeglas av de som svarat på utvalda frågor, men det ger en bra bild av Sveriges webbplatser.

Rapporten kan du beställa på http://www.webserviceaward.com/trendrapporter/.

Nedan följer mina kommentarer till vissa utvalda frågeställningar.

Syfte, mål och strategi

Fortfarande är spridandet av information det främsta syftet med en webbplats. Envägskommunikation helt enkelt. Skulle vara intressant att koppla det till en fråga om sociala medier, hur många som använder det och på vilket sätt. Är det även envägskommunikation som präglar det arbetet?

Att drygt 10 % av de tillfrågade saknar ett tydligt syfte med webbplatsen är skrämmande. Det gäller främst offentliga sektorn, vilket – tyvärr – inte är förvånade för mig. Med tanke på att det kan handla om projekt i miljonklassen är det dock att klassa som direkt resursslöseri. De 25 % som dessutom saknar syfte med undersidorna är en naturlig följd av ursprungsproblemet…

Dryga 40 % företagare och e-handlare säger sig ha tillräckliga ekonomiska resurser för att hantera webbplatsen. För offentliga sektorn är siffrorna de motsatta – drygt 40 anser sig inte ha tillräckliga resurser. Kan detta höra ihop med den oklara målbilden och avsaknaden av syfte med webbplatsen? Det är ju svårt att motivera en ekonomisk satsning på något som inte är tydligt formulerat.

Centraliserat vs decentraliserat

Du som följt mitt bloggande vet att jag skrivit om centralisering och decentralisering flera gånger förut. En centraliserad organisation besitter oftare en högre kompetens jmf med den decentraliserade. Vilket kan vara en orsak till att det inom företag och e-handel är en stor majoritet som jobbar centraliserat (över 70 %).

I en organisation med många olika verksamheter utan direkt koppling är det däremot decentraliserat arbetssätt som dominerar – över 70 % inom kommunerna jobbar så.

Kopplat till detta är resursutnyttjandet. Närmare 40 % inom företag och e-handel anser att resurserna är tillräckliga, medan dryga 40 % inom kommunerna anser att det saknas resurser.

Användarupplevelsen

Det känns lite oroande att det är nästan 20 % som är missnöjda med navigering och sökverktyg. Som det står i rapporten:

En rörig webbplats blir inte mindre rörig när den förminskas ner till en mobildisplay.

Väl fungerande sökning kan underlätta om webbplatsen är komplex och omfattande. Däremot är det en hopplös position i de fall sökverktyget inte fungerar och navigeringen – dessutom – är en djungel. Ett problem som kan höra ihop med bristerna i mål och syfte, som jag skrev om tidigare.

Oklara mål och oklar målgrupp kan leda till att allt ska visas för alla. Samtidigt. Det blir kaos. Hopplöst att hitta rätt. Och om du dessutom trycker ihop allt för att fungera responsivt… Stackars besökare.

Knappt hälften av de webbansvariga i undersökningen anser att det finns tillräckligt med hjälpmedel för att underlätta för besökaren att hitta rätt. En alldeles för låg siffra i mina ögon. De som sticker ut lite extra här är statliga verk och myndigheter där endast 30 % anser att de har tillräckligt med hjälpmedel.

Kvalitetssäkring

Det talas ofta om att kvalitetssäkra i olika sammanhang, men det verkar skralt med det på webben. Tydligen anses det inte viktigt ur ett ledningsperspektiv att kvalitetssäkra innehåll och texter. Med tanke på hur snabbt fel kan spridas i sociala medier och skapa dålig PR känns detta som ett hot mot trovärdigheten.

Sökmotoroptimering – SEO

Troligtvis en självklarhet – drygt 50 % av företag och e-handel har sökmotoroptimerade texter, till skillnad från offentliga sektorns 30 %. Jag tror att detta hänger ihop med hur webbarbetet är organiserat. En centraliserad ”proffsavdelning” är säkerligen bättre på att jobba med SEO-anpassade texter, länkar, bilder mm. Här blir problemen med decentralisering tydlig – med bristande kvalitet (se ovan) och låg grad av SEO som följd.

Sociala medier

Vi kunde ju konstatera att det var många som saknade syfte med webbplatsen, vilket även märks inom sociala medier. Det är ganska spretigt vad de ska användas till – trots att närmare 70 % av de tillfrågade har någon som är ytterst ansvarig.

Över 90 % använder sociala medier, men knappa 25 % lyssnar på målgruppen och knappa 60 % interagerar med dem. Varför ska man då finnas i sociala medier, frågar jag mig? Som jag skrev under syfte och mål – envägskommunikation.

Webbanalys

Glada siffror för Google: 85 % använder Google Analytics (GA). Och nästan 80 % jobbar aktivt med webbanalys, på ett eller annat sätt. Å andra sidan är det fortfarande nästan 20 % som inte jobbar med analys överhuvudtaget.

Än en gång kan man ta sig en funderare kring det där med syfte och mål. Utan dem, vad ska du då mäta?

Men, det finns fler ljuspunkter, som jag väljer att tolka det. Nästan hälften har utbildning i GA. Rapporten tolkar det som något negativt, men jag tycker att det är rätt bra siffror. 2013 var motsvarade siffra 40 %, så vi har en tydlig ökning.

Av de som gått en utbildning i GA är det dryga 60 % som gått en extern utbildning och 20 % som lärt sig själv. Jag har själv ingen formell utbildning (eller certifiering) i GA, utan har lärt mig av andra och genom att titta på tutorials.

Slutord

Vad kan bättre förklara vad du som webbansvarig står inför, än denna sammanfattning:

Den moderna webbansvariga är vår tids renässansmänniska. Man ska ha kunskap om språket, formgivning, matematik och statistik, beteendevetenskap samt även kunna programmera. Problemet är att det är många som inte har all denna kunskap framför allt inte när det gäller utbildning i statistik.

Kommentera gärna, tack!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s