Beställare · Projektledning · Webbutveckling

Webbprojekt – analys, tydlighet och kommunikation

Jag fångade upp en fråga i en grupp på Facebook angående användandet av SharePoint för att bygga externa webbplatser. Rent generellt är jag emot denna typ av tekniska frågor. Det som är intressant i ett webbprojekt är att utgå från de behov som webbplatsen ska uppfylla. Inte att se vad som är möjligt utifrån ett visst system…

Behovsanalys

Oavsett om du gör analysen på egen hand, eller tar hjälp av en konsult är det grundläggande att identifiera de behov som finns hos din målgrupp. Ambitionsnivån får avgöra insatsen, men ju mer djuplodande och noggrann analysen görs, desto lättare blir det i efterföljande delar i webbprojektet. Behovsanalysen kan även ligga till grund för ett mer omfattande arbete, att ta fram en webbstrategi.

Mina fd kollegor på NetRelations uttrycker vikten med ett ordentligt förarbete på detta sätt:

Ett grundligt insikts- och strategiarbete är idag helt naturligt att genomföra när man är ute efter en ny webbplats, intranät eller mobil lösning. Den som investerar tid och pengar här får tillbaka det med råge i produktionsfasen. Man slipper bygga om eller anpassa efter vad besökaren vill göra, eftersom insikt om målgrupperna är en leverans redan i den här fasen.

Trots att det kan tyckas bli ett extra steg istället för att direkt börja utveckla, sparar du tid och pengar med ett ordentligt förarbete.

Tydlig beställning

Ett av de största misstagen som görs i webbprojekt gäller själva beställningen av webbplatsen. Eller rättare sagt – bristande beställningar.

Jag har varit med om detta både när jag suttit på beställarsidan och som leverantör.

Som beställare kan det vara svårt att vara tydlig om du inte vet hur du vill ha det, men var då tydlig med att du inte vet. Och be om hjälp. Den leverantör som du anlitar är van att bygga webbplatser och de frågetecken som du står inför är troligen inte unika för just din verksamhet.

När jag som projektledare/strateg på webbyrå agerat leverantör har jag mött en stor variation i hur beställningarna görs. Jag har sett det som min uppgift att säkerställa att jag och kunden är överens om hur vi ska tolka den beställning som gjorts. För att öka tydligheten. Oavsett omfång är det viktigt att beställaren och leverantören har samma syn på det som beställningen består av. Det minskar risken för fel, samt sparar tid och pengar. Igen.

Kontinuerlig kommunikation

Starkt kopplat till den tydliga beställningen är kommunikation. Både mellan dig och din leverantör/beställare, men även inom interna projektgrupper.

Det är extremt frustrerande att mötas av motstridiga uppgifter. Dessutom tar det tid att reda upp vad som egentligen gäller. Vems åsikt väger tyngst?

Du behöver inte ägna dagarna åt möten, men se till att det är så få personer som möjligt inblandade i direkta beställningar. Utse en ansvarig som t ex samlar ihop och sammanställer beställargruppens åsikter och kommunicera sedan detta till leverantören.

Den tid som du lägger ner på att säkerställa att alla inblandade arbetar mot samma mål – den tiden vinner du tillbaka på att det går snabbare och effektivare att nå målet. Finns ju en orsak bakom talesättet:

ju fler kockar, desto sämre soppa

Slutord

Webbprojekt är så mycket mer än att ”bara” designa och utveckla. Du behöver först och främst ta reda på vad du ska/vill åstadkomma och sen se till att det faktiskt går att åstadkomma det – genom att vara tydlig i beställningsarbetet och ha en fungerande kommunikation.

Kör hårt!

Kommentera gärna, tack!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s