Sociala medier · Webbstrategi

Webbstrategin – en strategi kopplad till andra strategier

Verksamhetsplan, affärsplan, kommunikationsplan, marknadsstrategi, HR-strategi, IT-strategi. Oavsett om du arbetar på ett litet eller stort företag inom det privata näringslivet, eller inom offentlig sektor – så kommer du springa på en hel del olika strategidokument. Alla dessa dokument ska på ett eller annat sätt vara kopplade till varandra. Beronde på vilken typ av organisation du arbetar inom är det någon form av verksamhetsplan, affärsplan eller affärsstrategi som är det mest övergripande dokumentet.

Enklast att förklara olika strategidokuments förhållande till varandra är att tänka sig att den övergripande strategin är ett paraply, som de övriga, mer specifika, strategierna samlas under.

Att ta fram en ny strategi

I mitt arbete med att ta fram en webbstrategi för Sigtuna kommun var det främst kommunikationsstrategin och IT-strategin som berörde mig.

Från kommunikationsområdet kommer varumärke, målgrupper, kommunikationsmål, från IT-området kommer plattformskrav, tillgänglighetsanpassningar mm.

Det finns ingen anledning att upprepa innehåll från andra strategidokument, men det är viktigt att knyta an, förklara och utveckla hur de olika komponenterna hänger ihop.

En webbstrategi är ingen egen ö

Du kan inte skapa en webbstrategi utan någon som helst koppling till organisationens kommunikations- och/eller marknadsstrategi. Webbkommunikationen – den digitala kommunikationen – kan riktas mot andra målgrupper än tryckt kommunikation, som broschyrer etc, men du måste vara medveten om att ”dina” målgrupper skiljer sig från övergripande målgrupper för att göra valet att rikta in webbkommunikationen mot en annan målgrupp. Om du inte känner till vilka som är huvudmålgrupperna – hur ska du då kunna välja en annan inriktning?

Det kan vara vanskligt att prata om webbstrategi. Namnet utesluter till viss del de digitala kanaler som inte är direkt kopplade till den egna webbplatsen, som t ex sociala medier. Givetvis kan webbstrategin kompletteras med en strategi för sociala medier, som belyser hur din organisation ska jobba med sociala medier ur ett strategiskt perspektiv, men en strategi för digitala kanaler kan sammanföra allt i ett dokument.

Dock kan det finnas vissa fördelar med att sära på den externa webben å ena sidan, och sociala medier (och övriga digitala kanaler) på den andra. Internt kan det vara lättare att först och främst prata om den egna webbplatsen, än att fördjupa sig i förklaringar om eventuella fördelar med att vara aktiv i sociala medier.

Allt strategier är sammankopplade

Om du står i begrepp att börja ta fram en webbstrategi – se till att läsa in dig på andra strategidokument inom organisationen. Och då inte bara de dokument som berör kommunikations- och marknadsfrågor. Genom att vara påläst kan du enklare knyta samman dina tankar, analyser och förslag med sådant som andra redan tagit fram och drivit igenom. Hänvisa gärna till IT-strategin, kommunikationsplanen och HR-riktlinjerna också, om det behövs.

Du ger ett mycket mer kompetent och trovärdigt intryck i ett sådant läge och dina chanser för att lyckas ökar väsentligt. Kör hårt!

3 reaktioner till “Webbstrategin – en strategi kopplad till andra strategier

Kommentera gärna, tack!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s