Jobb · Personlig utveckling · Projektledning

Gott ledarskap leder till framgång

Det är tyvärr alltför vanligt att chefer koncentrerar sig på att ”chefa” istället för att leda. Jag har flera exempel i min närhet på chefer som driver sitt företag eller sin avdelning utan någon som helst kunskap kring ledarskap –  och vad det innebär med informellt ledarskap.

En god ledare

I min värld finns det ingen direktkoppling mellan ledare och chef. En chef är någon som har en viss befattning, som ansvarar för en grupp, en avdelning, eller ett helt företag. Chefsrollen kan kräva ledarerfarenhet, men det är ingen självklarhet.

En ledare å andra sidan är en person som andra ser upp till. Någon som har en förmåga att fånga upp, intressera och entusiasmera sina medmänniskor/kollegor. Ledaren kan ha en viss personlighet som gör hen till en god ledare, eller så kan ledarförmågan bero på arbetserfarenhet och kunskaper.

Det kan ofta vara så att personer med goda ledaregenskaper blir informella ledare på t ex sin arbetsplats. Till skillnad från chefer, som i egenskap av att vara just chefer får medarbetarna att agera på ett visst sätt, kan den informella ledaren åstadkomma motsvarande genom att agera på samma plan som sina kollegor – istället för att komma uppifrån och peka med hela handen.

Informell ledare vs chef

Wikipedia förklarar ledarskap på detta sätt:

”… speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande”

Skillnaden mellan ledarskap och chefsskap förklaras på detta sätt:

”Att hantera ledarskap är inte en position man tilldelas i ett företag, utan den relation som kommuniceras mellan varandra enligt vissa kriterier. Detta betyder att en tillsatt chef kan sakna vad som allmänt förknippas med ledarskap samtidigt som en arbetare på golvet kan ha ett beteende associerat med ledarskap. Ledarskap i sig är alltså inte nödvändigtvis kopplat till uppgifter eller mål som ska uppfyllas, till skillnad från den formella ledaren i företaget där de oftast förutsätter att dessa mål uppnås. Detta kan ses som skillnaden mellan formellt och informellt ledarskap.”

Det här med informellt ledarskap kan en bra chef utnyttja positivt. Genom att ha en god relation till de informella ledarna och deras  kontakt med övriga kollegor kan det skapa en bra företagskultur där medarbetarna känner sig sedda och uppskattade, och förenklar chefernas uppgift.

En dålig chef kan uppfatta informellt ledarskap som något fientligt och farligt. De kan känna sig hotade av den informella ledaren och aktivt underminera dennes ställning i arbetsgruppen. Eftersom den informella ledaren kan ha en särposition riskerar ett sådant beteende att försämra chefens läge – och leda till ökat missnöje.

Ledare ibland oss

Alla har vi säkert jobbat på ett ställe där det funnits en eller flera informella ledare, enligt definitionerna ovan. Som projektledare agerar man ofta som formell ledare, men det underlättar helt klart med även informellt ledarskap.

Jag har både mött duktiga informellera ledare och själv varit informell ledare på flera arbetsplatser. Personligen växer jag in i en grupp och – om det finns utrymme och behov för det – den informella ledarrollen. Ibland finns det andra som tar rollen, ibland har jag tagit den. Viktigast att inse är att det finns flera individer som har förmågan att vara informella ledare.

Dessvärre har jag även erfarenhet från de som tror sig vara informeller ledare, men som ingen lyssnar på – egentligen. Det är ju det som är den stora skillnaden: den informella rollen kan man inte ta, den förtjänar, eller får man.

Till sist

Det optimala läget är självklart om ens chef även är en god ledare. Om så inte är fallet är det viktigt att chefen åtminstone inser att det finns informella ledare och tar väl hand om dessa, och ”utnyttjar” dem på ett sätt som medarbetare och företag mår bra av.   På så sätt skapar bra ledarskap framgång.

Kommentera gärna, tack!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s