Google, Juridik, Sociala medier

Bristande kunskap om upphovsrätt

Idag skriver DN om ett tillslag som kopplas till Pirate Bay. Och IDG tar upp HD-domen angående fildelning som kom idag. Det är främst den här typen av fall som diskuteras när det gäller upphovsrättsfrågor. Stora, omfattande utredningar och aktioner mot storkonsumenter. Trots att det troligen är betydligt vanligare med ”många bäckar små”…

En sökning på ”ladda ner musik och film” på Google ger t ex väldigt många träffar:

Google: Exempel på sökning

Inga problem att hitta en källa att ladda ner från. Nästan för enkelt.

”Googla bilder”

Redan 2012 skrev jag ett inlägg om upphovsrätt och hur tjänster som t ex Pinterest rör sig lite i en gråzon som kan vara svår att få ett grepp om. Med olika typer av onlinetjänster är det idag lätt att – såväl medvetet som omedvetet – vara inne i gränslandet kring upphovsrätt.

Musik och film är inte det enda som laddas ner. Bilder är troligen det som ”lånas” oftast. Alltför ofta har jag mött en stor okunskap kring varför det inte är tillåtet att söka upp en bild på Google och sedan använda den i olika sammanhang. Både inom offentliga sektorn och i näringslivet finns det en tro att det är okej att ”låna” en bild som är ”fin” och passar in i ett avsett sammanhang. T ex som illustration.

PRV:s blogg finns ett inlägg som beskriver just detta ”lånande” och vad det faktiskt innebär – upphovsrättsbrott:

Kortfattat betyder det att blogginnehavaren gjort sig skyldig till intrång i någon annans immateriella tillgång. Något att tänka på alltså.

PRV har även en bra beskrivning av vad upphovsrätt innebär.

Upphovsrätt – vad innebär det?

Wikipedias beskrivning av upphovsrätt:

”…den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.”

Den juridiska texten är något mer omfattande – Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk:

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är
1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

Lagen är således tämligen tydlig. Upphovsrätten omfattar allt det som vanligtvis laddas ner olovligen.

Trots att jag är för öppenhet och tillgänglighet tycker jag att det är viktigt att följa upphovsrätten. Framförallt eftersom jag själv inte vill att mina ”alster” ska spridas, utan mitt godkännande. Känns därmed som en självklarhet för mig att inte ladda ner otillåtet material – det är ju någon annan som skapat det.

Det är mitt val. Vilket är ditt?

Cybersäkerhet, Facebook, Google, Sökmotorer

Säker på webben – använd huvudet

Det finns en sak som är viktigare än allt annat när det gäller cybersäkerhet:

Oavsett vilka tekniker du använder är det sunt förnuft som är viktigast för hur pass väl du kan hålla dig säker på webben. Det gäller att använda huvudet helt enkelt.

Tekniska hjälpmedel

Det finns en del hjälpmedel för att både säkra upp din webbnärvaro, såväl som att kontrollera att den verkligen är säker. Tvåstegsverifiering är t ex en självklarhet för mig. Google, Microsoft, Apple och många andra har det som ett alternativ för inloggning. Borde vara obligatoriskt.

Two-step verification is a process involving two subsequent but dependent stages to check the identity of an entity trying to access services in a computer or in a network with just one factor or secret, whilst there is no proof obtained that the bearer of the unit is identical to the owner of the unit. (Wikipedia)

Säkra upp är en sak, men det finns mer du kan göra. David Jacoby har sammanställt olika verktyg som du kan använda för olika typer av test, övervakning mm. Verktygen kan – som så ofta är fallet – användas både i gott och ont syfte.

Hittade för övrigt en intressant artikel där en journalist får en praktisk inblick i en hackers ”arbete”. Väldigt intressant, om än ganska tekniskt.

Undvik spårning – sök utan insyn

De flesta använder Google för att söka på webben. ”Googla” är ett begrepp som många av oss använder dagligen. Men hur är det med integriteten? Snowden har svar på saken i alla fall: ”Dumpa Dropbox, Facebook och Google”. Och inte hjälper det att använda ”privat surfning” heller, tyvärr.

Som tur är finns det alternativ till Google – DuckDuckGo t ex.

…till skillnad från Google övervakar den inte dina sökningar. Det gör den populär bland personer som slåss för integriteten på nätet.

…skriver IDG om DuckDuckGo i en sammanställning över alternativa sökmotorer. En – för många av oss – doldis inom sökområdet är Shodan, som beskrivs som ”sökmotorn för internet bortom webben”.

Sammanfattning

  1. Först och främst – tänk till
  2. I andra hand – var vaksam kring vilka tjänster du använder. Måste du använda Google för sökningar?

Och var nyfiken. Det finns väldigt mycket att lära sig kring cybersäkerhet. Jag hittar intressanta saker dagligen…

Digital marknadsföring, Facebook, Google, SEO, Sociala medier

Sociala medier – kanalval, SEO, KPI:er

Det har diskuterats en hel del på Resumés debattsida kring Facebooks varande eller icke-varande.

Sju skäl att inte ha kundtjänst på Facebook

Sju skäl att HA kundtjänst på Facebook

Lättare än någonsin att marknadsföra sig på Facebook

Antingen eller. Inte så mycket svenskt ”lagom”. Amerikanske The Next Web har sitt sätt att förklara vilka som ska använda Facebook:

Who should use it: Everyone and their grandmas (literally)

Samtidigt kommer det uppgifter om att användandet av Facebook minskar, till stor del beroende på ökad annonsering, som är kopplade till ökade avkastningskrav. Att det är andra kanaler som är viktigare. Pinterest och Instagram lyftes t ex fram i Social Media Todays trendspaning från januari. Bilder sägs spela en allt viktigare roll.

The Next Webs ”dom” över Facebook lyder:

So the Facebook profiles will remain despite the inactivity. But will there likely be another “cool” platform for teens to try out by the time they leave for college? Definitely.

Vi står alltså inför ett vägval. Unga väljer bort Facebook för t ex Instagram, Tumblr m fl pga ökande kommersialisering. Å andra sidan har jag svårt att se att det för företagen går att interagera på samma sätt på t ex Instagram, jämfört med Facebook. För mig är Instagram snarare ett komplement, än ett alternativ.

SEO och marknadsföring

Google+ har haft en tuff start, vilket de flesta är fullt medvetna om. Vad som kanske inte är lika bekant är att det finns starka skäl för företagare att finnas på Google+ – SEO t ex, vilket tas upp i artikeln ”4 Reasons Marketers Are Crazy Not To Be On Google Plus” hos Social Media Today.

If one of your followers on Google+ does a search while logged into their account they will see your Google Plus posts in their search results. A post that doesn’t rank normally may be in your followers first page search results. That means the more followers you have on Google+ the more potential exposure you have both on the network itself and in search results.

Det finns alltså en anledning att, om inte för interaktion med kunder och intressenter så för SEO-skäl, att finnas på Google+.

När det gäller socialt nätverkande ligger dock Facebook före Google+ och det finns de som tycker att det är dags att lägga ner den matchen.

KPI:er i sociala medier

Det finns ett antal olika sätt att mäta KPI:er i sociala medier, vilket många förklarat i diverse blogginlägg, artiklar mm. Gillanden, delningar osv ingår oftast som mätpunkter, men vad ger det? Egentligen. Bara för att det är många som gillar eller delar ditt inlägg på Facebook eller Twitter, ger det något? Får du in några skarpa leads?

Det är först när du kan mäta hur många faktiska affärer som gått igenom med utgångspunkt från din sociala närvaro som det betyder något reellt. Du vet ju inte varför någon väljer att dela ditt inlägg (eller inte).

Trafikflöden – och sammanfattning

Under Q1 växte Facebook fortfarande, precis som Pinterest och Google+ (om än från låga nivåer), enligt en rapport som The Next Web redovisar. Twitter har stagnerat. Tyvärr saknas Instagram i sammanställningen. Hade varit intressant att se hur det står sig i jämförelse med de andra kanalerna.

Oavsett det som nämnst ovan om Facebooks tapp eller Google+, är det fortfarande Facebook som är på topp. Och det är viktigt att inte fokusera på gillanden och delningar. Se till att få fram korrekta KPI:er som verkligen har koppling till dina försäljningssiffror. Först då vet du om de resurser du lägger ner på dina sociala kanaler verkligen ger bra utfall.

Analysera mera!

Google, Jobb, LinkedIn, Twitter

Min väg mot drömjobbet – reflektion och analys

Jag har tidigare, i olika inlägg, beskrivit min väg mot nytt jobb. Denna gång tänkte jag sammanfatta mina erfarenheter och tankar. Förhoppningsvis både till nytta för den som söker jobb, såväl som för rekryterare och arbetsgivare.

Släpp sargen!

Många arbetsgivare och rekryterare har en extremt smal bild av kandidaten de söker. Något som jag hört även från andra jobbsökare. Att en arbetsgivare har en viss idé kan jag förstå, framför allt om det gäller att ersätta en person som slutat.

Det som förvånat mig är att vissa rekryteringsföretag som säger sig vara specialiserade på tjänster inom marknadsföring och kommuniaktion varit så – i mina ögon – okunniga. Det har gått så långt att jag skapat en ”svart lista” med rekryterare som jag kommer undvika i framtiden.

Vad är det som t ex säger att en webbkommunikatör måste vara utbildad journalist? Varför får inte jag ens möjlighet att presentera mig? Jag som bloggat kring webbkommunikation, sociala medier och webbprojekt  i fyra år och dessutom utbildat kollegor och kunder i webbkommunikation och att skriva för webben.

Att jag jobbat med olika publiceringssystem och drivit webbprojekt gör mig inte heller till ”tekniker” eller systemutvecklare, vilket vissa rekryterare försökt att få det till…

Research

Det är flera rekryterare, såväl som företag, som tagit kontakt med mig efter att ha hittat min profil online. Monster har varit en stor källa till framgång, såväl som LinkedIn och  Twitter – och bloggen förstås.

Samtidigt är det många rekryterare som tagit kontakt flera gånger, utan att komma ihåg att vi redan haft kontakt. Jag måste erkänna att det känns väldigt oproffsigt. Det borde ju inte vara så svårt att:

  1. Dokumentera vilka [jag som rekryterare] varit i kontakt med
  2. Följa upp och komplettera med tilläggsfrågor (istället för att fråga samma sak flera gånger)
  3. Googla!

En annan sak jag funderat på är varför det är så pass få rekryterare som gör ordentlig research inför en intervju och som verkligen försöker få en så komplett bild som möjligt. Om man googlar mitt namn kommer bloggen upp direkt, som nummer ett. Hur svårt kan det vara?

Bästa valet, eller enklaste…

Jag har flera gånger reflekterat över på om rekryterarna verkligen vill hitta den bästa kandidaten till en viss tjänst, eller om de väljer den som enklast går att sälja in till kunden. Bristen på research är en anledning till att jag ifrågasätter hur pass väl rekryterarna gör sitt jobb. Det borde ju vara så att rekryteraren är – hoppas jag – anlitad i egenskap av proffs för att hitta den bästa matchningen. Eller?

Om jag beställt vissa av de rekryteringar som jag deltagit i hade jag sparkat rekryteraren. De har helt enkelt inte gjort sitt jobb. Om en kandidat hänvisar till arbetsprover i form av en blogg, bilder osv – borde inte rekryteraren kolla upp det som en del av ansökan? En självklarhet, om du frågar mig.

CV-banker, databaser – och lathet?

Det finns – trots vad jag skrivit hittills – flera bra, duktiga och kompetenta rekryterare också. De är hängivna och inser att de  måste göra ett omfattande jobb för att hitta rätt person. Research, omfattande frågeformulär och intervjuer hjälper dem att skapa sig en bild av vem jag är, oavsett om det finns ett jobb just nu eller om de vill bygga upp en kandidatbank. De håller kontakt över tid och följer vad som händer i min karriär via t ex LinkedIn.

Motsatsen är de som kommer med synpukter som ”finns du i vår databas?”, ”håller du dig uppdaterad i vår databas?”. Ja, jag finns i  databaser hos en del rekryterare. Tyvärr. Det är färre nu än förut, men som jobbsökare är det ofta ett krav. Nu kanske jag tar bort mina uppgifter…

Och vad händer när rekryterare ska ha tag i en kandidat med en viss bakgrund? Jo, de söker bara i den egna databasen. Tyvärr innebär det inte att den rätta (eller den bästa) kandidaten dyker upp, utan det handlar bara om att att ha kryssat i rätt mängd nyckelord. Hos vissa rekryterare ”saknas” många nyckelord som t ex skulle beskriva min profil. T ex hos ett av de rekryteringsföretag som är ”experter” på tjänster inom information, kommunikation och marknadsföring.

Jag har för övrigt sökt ett antal jobb via deras CV-bank, utan att komma på en enda intervju. Trots att matchningen mellan annonsen och min profil varit nästan perfekt…

Att vilja jobba på ”fel” nivå

Varför ska inte en senior person (med 10+ års erfarenhet) kunna ta en ”enklare” mer ”junior” roll? Jag var inne på detta i ett inlägg från slutet av februari, där jag även berättade att jag gått in i väggen.

Om det handlar om pengar (läs ”lön”) kan jag förstå om arbetsgivaren väljer en yngre person med mindre erfarenhet, men om inte lönen är avgörande – vad är då orsaken?

Vid ett par intervjuer har jag fått kommentaren ”du kommer tröttna”. Varför? Varför skulle jag tröttna på något som jag medvetet väljer? Framför allt nu när jag aktivt sökt mig till en miljö som är lugnare än stressen på en webbyrå.

Det är deras förlust, inte din

Självklart känns det tungt att få ett nej. Framför allt om det varit en utdragen process där allt känts bra under intervjuerna.

Med kom ihåg – det är deras förlust. Arbetsgivaren/rekryteraren är de som missat dig. Du har inte förlorat något. Se bara till att få en ordenlig förklaring till varför du inte fick jobbet. Nöj dig inte med skitsnack. Be om konkret feedback. Får du ingen feedback? Då är de definitivt inte värda dig…

Förbered dig på att det kan vara tufft att hitta ett nytt jobb.

det tar mellan nio och tolv månader att hitta ett nytt, spännande chefsjobb

Citatet ovan och en del kul/smarta/kloka tips kan du läsa i artikeln ”Så klarar du jobbsökandet”. Det finns alltså sätt att förkorta sökandet och minska andelen negativa svar. Framför allt gäller det att inte ge upp, utan kämpa vidare.

Äntligen i mål

Jag kom i mål. Till slut. Kampen har varit tuff och tung, men det gick. En stor hjälp fick jag från min coach Jeanette Gardner, som hjälpte mig att upptäcka saker om mig själv – och fick mig att inse hur bra jag är.

Den 8 april börjar jag min anställning som webbprojektledare på Sigtuna kommun, vilket känns väldigt roligt, spännande och intressant. En tjänst som jag för övrigt blev headhuntad till av ett rekryteringsföretag som är duktiga på research.

Om du har kommentarer av mer personlig karaktär och inte vill använda kommentarsfältet nedan – maila på per [at] vikstrom.net.

”There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.”
– Colin Powell

Digital marknadsföring, Google, Internetmarknadsföring, SEO, Web management, Webbkommunikation

Sökmotoroptimering (SEO) – vad kan jag göra som webbansvarig?

Att åstadkomma en sökmotoroptimerad webbplats är ingen engångsåtgärd, utan det är ett kontinuerligt arbete. En del av arbetet kan du som webbansvarig själv göra. Annat kan du behöva hjälp med från en systemutvecklare/programmerare.

Optimerad HTML-kod

Steg ett för att åstadkomma en sökmotoroptimerad webbplats ligger i hur HTML-koden är uppbyggd. Organisationen World Wide Web Consortium (W3C) har satt samman riktlinjer kring kodstandard för webbplatser, vilka bygger på ett antal principer och en vision om hur internet ska uppfattas av användarna. Enkelt uttryck handlar det om att allt på webben ska vara tillgängligt för alla – på ett säkert sätt.

I de flesta fall är detta något som du som beställare, webbplatsägare eller webbansvarig inte ska behöva bekymra dig om. Se till att det i kontrakts- och beställningsdokument tydligt framgår att ni kräver en godkänd validering hos W3C. De har ett verktyg som heter W3C Markup Validation Service, som enkelt ger svar på tal kring hur pass väl validerad HTML-koden är.  Det finns även andra verktyg för validering. T ex har NetRelations ett verktyg som kallas Inspector.

Felen som rapporteras in av verktyget är allt det som inte följer de riktinjer som W3C satt upp. I vissa fall kan det handla om sådant som du (eller din leverantör) inte anser är viktigt för webbplatsen (t ex saknad ”alt”-text), ibland kan det vara fel av mer allvarlig karaktär. Oavsett vilken åtgärd du bestämmer dig för (ändra eller behåll) – se till att webbplatsen är validerad och att du fått ta del av resultatet innan du godkänner leveransen.

Jag skrev en del om vad man bör tänka på kring HTML-kod och taggar i ett tidigare inlägg – SEO-analys av din webbplats.

Sajt- och informationsstruktur

För att sökmotorerna ska förstå hur webbplatsen är uppbyggd strukturmässigt är det viktigt att tänka på dessa punkter, som jag till viss del även beskriver i SEO-analys av din webbplats ovan.

Läsliga URL:er

Det här styrs ofta av valet av publiceringssystem. Det kanske inte är något som är påslaget från början, men se till att välja ett verktyg som ger adresser av typen http://www.dn.se/ekonomi/fbi-slapper-hemlig-jobs-rapport/ och inte http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?website=TAB4. Inte nog med att den senare typen av URL försvårar för sökmotorerna att identifiera vad som finns på sidan, även besökarna blir förvirrade av en komplex, intetsägande webbadress.

Inte för många navigationsval

Det finns en del olika skolor kring hur många val det ska svara, men 5-8 alternativ är det som oftast nämns. Det är kopplat till människans perceptionsförmåga och inget som är unikt för webbplatser. Vi människor kan uppfatta och komma ihåg 5-8 siffror, saker, eller namn. Därför bör man även i webbsammanhang hålla sig till detta maxantal.

Inte för många navigationsnivåer

En gång i tiden gällde maximala tre klick för att komma till den lägsta nivån på en webbplats. Detta har ändrats något nu och rent generellt är användarna/besökarna mer benägna att klicka sig djupare ner i strukturen. Det förutsätter dock att de vet vad som väntar och är intresserade av det innehåll som finns ett eller ett par klick bort. Undvik dock att ha fler än fyra navigationsnivåer om möjligt.

Innehåll – webbcopy och uppdateringsintervall

Att skriva för webben är som bekant inte som att skriva för läsning på papper. Själva skrivandet i sig har jag bl a berört i inlägget ovan – SEO-analys av din webbplats.

Nyckelord

Det som är viktigt att än en gång lyfta upp är användandet av nyckelord. Istället för att tänka inifrån-ut och anpassa innehållet efter vad du (företaget/organisationen) vill ha sagt – utgå från vad det är kunderna/besökarna söker efter. Anlaysera även de sökningar och det besökarbeteende som du kan utläsa från webbanlaysverktyget och anpassa innehållet utifrån det.

Vilka nyckelord använder kunderna i kommunikationen med er? Undvik sida upp och sida ner med företagssvammel – se till att ge besökarna (och därmed även sökmotorerna) de nyckelord de söker efter.

Skriv inte om fordon om du säljer cyklar eller bilar. Skriv inte modeaccessoarer om du säljer handväskor och smycken. Det finns många exempel på hur lätt det är att missa en stor intressegrupp för att man använder fel ”språk” och inte talar till besökaren på ett sätt som han/hon förstår.

Uppdatera ofta

Innehållsmängden på internet ökar väldigt fort. Det innebär att en webbplats som endast uppdateras någon gång per år riskerar att hamna längre och längre ner i resultatlistan hos t ex Google. För dig som webbansvarig finns det olika sätt att uppdatera och förnya webbplatsen.

Den åtgärd som kanske ligger närmast till hands är att skapa nya sidor. Om det gäller en livligt besökt webbplats om en populär produkt eller tjänst som kontinuerligt uppdateras är detta troligtvis inget problem. Du har säkert mycket att skriva om. Nya kundreferenser, citat från nöjda kunder, tävlingar, produkt- och företagsnyheter mm.

Om det inte finns något att skriva om? Om inget har hänt? En uppdatering behöver inte innebära att du skapar nya sidor. Det kan även innebära mindre ändringar och justeringar på existerande sidor. Byt ut ett ord eller två, så tolkar Google det som en uppdatering. Utgå från vad du kan avläsa i analysvertyget och revidera innehållet på de sidor som har låga besökssiffror eller där besökarna stannar väldigt kort tid. Det finns alltid arbete att göra på en webbplats. Den blir aldrig ”klar”…

Länkar till din webbplats

Näst efter ett kvalitativt innehåll och en välkodad sajt är länkar in till din webbplats det viktigaste för att lyckas med sökmotoroptimering. Det är t ex olika typer av  länksamarbeten som SEO-konsulterna ofta jobbar med för att höja webbplatsers ranking hos sökmotorerna. Detta är väldigt effektivt, men tyvärr finns det även en baksida. Ofta handlar det om mer eller mindre accepterade ”länkfarmar”. Google har svartlistat flera varianter av länkfarmar, men nya länksamarbeten dyker upp och det är svårt att veta vad som är okej och inte.

Istället kan du som företagare se dig om i ditt eget kontaktnät och erbjuda länkbyten med de företag och leverantörer som du jobbar med. Detta är både mer rättvisande i Googles ögon, dessutom skapar det en större tilltro hos kunden att du och leverantör X länkar till varandra.

Hoppa inte på första bästa erbjudande med ”garanti att hamna på topp 10” i Google. Någon sådan garanti finns inte. Hårt arbetet enligt det ovan är det enda som hjälper. Lycka till!

Apputveckling, Digital marknadsföring, Events, Facebook, Google, Internetmarknadsföring, Sökmotorer, SEO, Shopping, Sociala medier, Sociala nätverk, Twitter, Webbanalys, Webbkommunikation, Webbstrategi

Reflektioner från #webbdagarna – apparnas vara eller inte vara, målgruppsanpassning, sökmotoroptimering, konvertering, sociala medier och webbanalys

Appar – ha eller inte?

Ett ämne som avhandlades vid flera tillfällen var appar. Alla Iphone- och Android-användare är väl bekanta med detta. Personligen är jag skeptisk till det jag kallar app-hysteri. Jag är ju inte den som är den, utan inser att det trots allt finns vissa fördelar med appar. Vad jag är emot är plattformsberoendet. Det går helt emot allt snack om open source och transparens.

Dag ett var det en övervägande positiv bild av apparnas vara eller icke-vara, men i avslutningen fick min skepticism ett erkännande tack vara Joakim Jardenberg.

En klar fördel med en app är att den är enklare att starta direkt från ”skrivbordet” jämfört med att behöva starta upp webbläsaren och gå till ett bokmärke. Nu finns det dock exempel (Expressens mobilwebb) där bokmärket hamnar som en direktlänk på skrivbordet, precis som en app. Smart!

Apparnas egentliga styrka är då det gäller transaktioner och interaktion med användaren. Där är det möjligt att göra mer jämfört med en mobilwebb, men generellt sett ska appen endast användas om det krävs funktionalitet/hårdvara som inte kan lösas med en mobilwebb.

Målgruppsanpassning vs sökmotoranpassning

Lego har en målgrupp som består av barn. Barn vill inte att webbplatser ska se ut på ett sätt som sökmotorerna gillar. Det är viktigare att målgruppen gillar sajten än sökmotorerna. Genom att använda sig av multipla kanaler (förslagsvis sociala medier) är det möjligt att driva trafik och skapa ett intresse utan att ha följt sökmotorriktlinjerna till punkt och pricka. Egentligen inte så konstigt. Det är det vanliga – kvalitet eller kvantitet. Bättre att få in den önskade målgruppen till webbplatsen och att de stannar och utforskar den, än att de kommer dit och blir besvikna över vad de upplever.

Genom att förbättra användarupplevelsen lyckades Haléns få ner returerna och Lego erbjuder sina besökare – i olika åldersintervall – spel, baserade på produkterna.

Sökmotorn leder till konvertering

Flera föredragshållare, som t ex Haléns, berättade hur viktig sökmotorerna är för deras konverteringsgrad. Många kunder (potentiella kunder) letar produkter via sökmotorerna och genom att lyckas väl med både placering och presentation kan man öka konverteringsgraden.

Tänk även på hur det ser ut när besökaren kommer till din sajt via sökmotorn. I den bästa av världar ska det på ”landningssidan” finnas en direkt möjlighet till avslut. I den sämsta av världar måste man söka igen…

Idag är sökmotorn startpunkt för många köp. Man gör research via sökmotorn och/eller via sociala medier, men kanske inte gör själva köpet online. För att kunderna ska hitta till just dig är det viktigt att du använder samma begrepp och tilltal som de gör.

Sociala medier

En stor del av föredragen handlade om sociala medier, på ett eller annat sätt. Kanalen sociala medier. Inte strategin.

Finns du på Facebook? Vet du varför du finns på Facebook? Om så är fallet – bra. Tänk efter först, så sparar du tid och pengar. Är du nyfiken och vill ”testa”? Gör så, men var beredd att ta ett steg tillbaka om det förväntade resultatet uteblir. Ifrågasätt och gör inget för att ”alla andra” gör det.

Produkter som andra kommenterat/betygsatt ger en ökad konverteringsgrad. Det är även viktigt att kommunicera med kunden (målgruppen) via de kanaler där kunden finns. Bemöt kritik och hjälp till. Använd bloggare och de som är aktiva i sociala medier som ambassadörer. Var tydlig med varför någon ska följa dig på Twitter eller ”gilla” dig på Facebook.

Genom att aktivt och öppet kommunicera på t ex Facebook är det möjligt att vända en negativ inställning till något positivt. Det handlar alltså om att lyssna på målgruppen. Och lyssna. Omvärldsbevaka. Och lyssna.

Många tror att sociala medier är gratis. Andra hoppas kunna tjäna pengar via sociala medier. Båda sakerna är fel. Sociala medier kan vara kostnadsbesparande. Det kommer dock kräva en investering på ett eller annat sätt. Om inte i pengar så i tid. Mycket tid. Precis som relationer IRL.

Nyckelordet framför alla är ”dela”. Sprid din kunskap/information. Var transparent (hett modeord) med vad du kan/har.

Webbanalys

Varför ser det ut som det gör? Varför gick det som det gick? Arbeta aktivt med webbanalys för att förstå och inse vad som fungerar bra och vad som kan fungera bättre. Genom att sätta upp tydliga, mätbara mål är det enklare att följa upp och verifiera att du lyckats.

Sammanfattning

Inte så lätt att få till en enkel sammanfattning med ”det här handlade det om”. Rent personligen tyckte jag inte att det var så mycket nyheter, men samtidigt inser jag att det som jag hört till leda i kanske fem års tid är något som mina kunder kanske inte ens är medvetna om. Vi behöver alltså tjata vidare.

Jag ser Webbdagarna som en påminnelse till oss som kan att det är många därute som fortfarande ligger efter – och behöver hjälp. Det blir en utmaning. Förhoppningsvis kan vi alla – en dag – vara på samma nivå och kunna blicka framåt, istället för att tjata, tjata och tjata.

Kommer jag vara på Webbdagarna nästa år? Tror det. Hoppas. Om chefen tillåter…

Vill du läsa mer?

Förutom Jocke så har även The Jennie skrivit ihop bloggrapporter: förmiddagen dag ett, eftermiddagen dag ett och en slutrapport. Väl värda att läsa!

Google, SEO, Sociala medier, Sociala nätverk

Om ”experter” och att synas på Google genom lyckad SEO

Jag tänkte försöka baka ihop två lite skilda områden i ett och samma inlägg. Dels det i mitt tycke överanvändandet av olika ”expert”-titlar, dels ett lyckat exempel om god synbarhet på Google.

Vad krävs för att bli ”expert”?

Historiskt sett var en expert någon med lång erfarenhet inom ett visst område. En person som ofta var lite äldre än sina kollegor och som jobbat/forskat längre än de hade gjort. Jag ser en 55-60 åring framför mig. Han/hon har jobbat i 30 år och kan allt som är värt att veta på sina fem fingrar.

Idag är det annorlunda. Jag tycker att jag springer på ”experter”, ”evangelister” och ”specialister” i tid och otid. Oftast är det individer som jobbar med webb och sociala medier. Inte sällan är de runt 30. Ibland yngre. Ibland äldre. De som räknas som mest ”seniora” har varit med i 10-12 år. Om man tittar närmare på just sociala medier räcker det med endast några års erfarenhet för att bli ”expert”.

Nu inser ju även jag att dagens utveckling inom webb/sociala medier är ofantligt mycket snabbare än tidigare, men samtidigt tror jag att det är en generationsfråga. För många är det självklart att – om man anser sig vara duktig på det man gör – kalla sig expert.

På Internetworlds blogg Digitala affärer skrev Lisa Bjerre ett intressant inlägg med följande slutkläm:

Internetexperten är död – men snart är alla en internetexpert.

Det är ju lite det som är grejen med dagens snabba utveckling: om du är expert ena dagen, men missar en ny trend som någon annan snappar upp – då är du ju inte expert längre, eller?

Jag har i vissa möten med kunder både blivit kallad ”expert” och blivit presenterad som ”expert” inom vissa områden, men har väldigt svårt att själv sätta den titeln på mig. ”Senior” funkar, men ”expert”… Njae, det finns alltid någon som är snäppet vassare. Hellre hålla en lite lägre profil än att gå ut med ”Per Vikström är expert inom webb och sociala medier”. Inte min kopp té riktigt…

Lyckat exempel angående att synas på Google

Vilket exempel kan vara bättre att ta än denna blogg? Skämt åsido, jag blev positivt överraskad när jag testade två sökfraser som någon använt för att komma hit idag: ”hur väljer man cms” och ”för att ett webbprojekt ska bli lyckat”. Båda fraserna resulterade i förstaplaceringar:

Google: "hur väljer man cms"
Google: "hur väljer man cms"
Google: "för att ett webbprojekt ska bli lyckat"
Google: "för att ett webbprojekt ska bli lyckat"

Jag tror att anledningen till detta är det jag tog upp i måndagens inlägg. Sedan starten har jag jobbat medvetet med vissa nyckelord och vissa ämnesområden. Genom att fokusera på dessa och kontinuerligt lägga in nya inlägg har jag sakta med säkert ökat rankingen på bloggen. Genom rankingen ligger jag även bra till på t ex sökfrasen ”marknadsföring positionering”, som egentligen inte tillhör mitt huvudområde, men som ändå hamnar högt upp hos Google.

Slutsats?

Ja, kanske kan göra mig förtjänt av att åtminstone själv klappa mig på axeln och säga: ”Per, du är en expert inom webb och SEO osv…”. Trots att jag aldrig skulle använda det i officiella sammanhang så kan jag åtminstone se på mig själv som en sån, om än med en stor portion ödmjukhet. En topp-placering på Google idag kan ju lika gärna vara en femteplats imorgon…

Digital marknadsföring, Google, Internetmarknadsföring, SEO, Webbkommunikation

Tänker du på SEO när du jobbar med webben?

Jag har funderat på hur webbansvariga jobbar med SEO. För mig är det självklart att tänka på t ex alt-taggar och att ha bra rubriker på en sida. Tyvärr är det inte alltid så bland mina kunder. Nu senast är det en kund som byggt upp en kampanjwebb som baseras nästan helt på bilder. Det behöver ju inte vara fel om t ex alt-texter används, men om rubrikerna består av bilder och inte är h1-taggar osv så försvårar man för sökmotorerna att veta vad som är vad på sidan.

Än en gång så får jag känslan av att design är det som premieras och som anses viktigast. Det ska vara snyggt och häftigt. Se bra ut. Men hur ser det ut för Google? En av sajterna som lanserades i tisdags har ett namn som borde ha indexerats av Google. När jag sökt på sånt som är unikt för just den sajten (och som står i texten på bilderna) så dyker inga resultat upp. Ingenstans finns namnet angett i alt-texterna. Texten som står i bilden stämmer inte med alt-texten…

Ganska ofta får jag, som Fredrik Wackå tog upp i ett inlägg, frågan om funktioner för SEO. När jag ber om ett förtydligande om vad kunden menar brukar det handla om fält där webbansvarig kan fylla i t ex sökord. Trots att det är 2010 och SEO och webbkommunikation inte är något nytt längre saknar många som jobbar med webben grundläggande kunskaper kring hur Google indexerar (och fungerar).

Det finns ett antal guider kring hur man skriver för webben och hur man får sin webbplats att synas på Google. Varför inte ta del av all den kunskap som bara ligger en Google-sökning bort?

När jag jobbat som webbansvarig har omvärldsbevakning varit en naturlig del av arbetet: omvärldsbevakning gällande hur pass väl sökmotoroptimerad webbplatsen är i förhållande till konkurrenter/andra webbar inom samma område; omvärldsbevakning gällande andra webbplatsers informationsstruktur osv.

Webbansvariga, webbredaktörer m fl – ni kommer göra ett ännu bättre jobb om ni är nyfikna och lär er mer om SEO. Trots sociala medier med Facebook, Twitter osv verkar vara mer ”inne” spelar det ingen roll vad ni gör på er webb om inte sökmotorerna (och besökarna) kan hitta er…

Digital marknadsföring, Google, Internetmarknadsföring, Twitter

Hur vill du synas på Google?

Jag sprang på en rolig tweet i morse: @nikkelin gladde sig åt att ha förlorat en topplacering på Google:

Nikkelin - tweet

Det är inte ofta som folk glädjer sig åt att inte längre toppa med ett specifikt sökord, men här förstår jag jag Nikke helt och fullt. Efter en sån här ”nyhet” har det twittrats en hel del, vilken nu innebär att Kreafon nu tappat placeringen på Google. Vid såna här tillfällen inser man styrkan med Googles nya realtidssök.

Och hur ska man göra?

Tänk på vad du skriver om och hur du uttrycker dig. Ganska oskyldig text kan faktiskt få väldigt bakvänt resultat. Det är självklart svårt att inte få använda de ord man vill, men om du har möjlighet – tänk till en gång extra. Undvik negativa ord. Satsa på de med positiv ton.

Nikke gav mig idén att söka på ”bäst på webbmarknadsföring” istället och till min glädje – toppar jag listan:

Google: "bäst på marknadsföring"
Google: "bäst på marknadsföring"

En annan sökkombination som jag ligger bra till på är ”projektledning webbmarknadsföring”, vilket också känns bra:

Google: "projektledning webbmarknadsföring"
Google: "projektledning webbmarknadsföring"

Vilka sökord vill du synas på – och i vilket sammanhang?

Google, Sökmotorer, SEO, Webbkommunikation

Kort historik – och tips – kring att synas på Google (och sökmotorer i allmänhet)

När jag började jobba med webben 1999 pratade man inte så mycket om sökmotorer. Delvis för att den teknik som många webbplatser då använde – frames – inte främjade sökningar särskilt väl. Det var då som meta-taggarna kom till. Tanken var att med en massa ord och en sammanfattning beskriva innehållet på webbplatsen – vad företaget (organisationen) ville förmedla. Sökmotorerna kom inte förbi index-sidan och meta-texten var enda sättet att synas.

Nu

Idag är saken annorlunda. Frames är nästan utrotat. Det som i viss mån tagit dess position är webbplatserna som är helt byggda i flash. Flash kan åstadkomma mycket när det gäller att presentera bilder och text på ett lite mer häftigt sätt, men om man ska bygga en hel webbplats i flash krävs en hel del bakgrundsjobb. Sökmotorerna ser bara en bildfil i annat fall. Inget mer. Det krävs att man bygger upp en alternativ struktur i html som är en exakt kopia på Flash-siten. Jag är ingen programmerare så jag kan inte detaljerna, men om du står i begrepp att beställa en sajt byggd i Flash – fråga om hur din leverantör jobbar med  sökmotoroptimering och sätt upp det som ett beställningskrav.

Tips

Det finns ett antal punkter att tänka på för att höja optimeringsgraden. Vissa av dess kan du själv göra på din sajt, andra måste en utvecklare/programmerare göra:

  1. Domännamnet. Ditt företagsnamn är ett självklart namn. Domänerna du bör ha är framför allt .com och .se om du ska finnas på den svenska marknaden. .nu och .net kan vara andra alternativ.
  2. Rubriktaggar: H1, H2, H3. För att sökmotorerna ska förstå hur sidan är uppbyggd bör du använda rubriktaggar. Detta styrs framför allt via CSS idag, så det är något som din webbleverantör bör ha koll på.
  3. Innehåll. Content is king. Fortfarande. Jag har tjatat om detta tidigare och jag kommer fortsätta ett tag till. Krångla inte till det. Beskriv det du skriver om på ett rakt, direkt och enkelt sätt. Inga långa haranger. Tänk sälj. Om det är lätt att uppfatta vad du vill ha sagt för en läsare kommer det fungera bra även för sökmotorerna. Använd nyckelord som du vet att dina kunder använder.
  4. Uppdatera. Om du har en webbplats som ser likadan ut år efter år kommer den sjunka i popularitet. Du måste vara en aktiv förvaltare av innehållet. En statisk webb ger låga poäng hos Google.

För mer tips kan du besöka Google Webmaster Central. Där finns en hel del smarta råd. Det krävs ett Google-konto, men om du inte har det redan är det hög tid att skaffa dig ett.

Rätt optimerad webbplats blir för Google som att du skulle vandra runt med varselväst på stan – du syns bra!